Bơm hóa chất, a xít và các dung dịch có lẫn tạp chất